कैमरा कठोर फ्लेक्स पीसीबी

कैमरा कठोर फ्लेक्स पीसीबी

प्रकार: कैमरा कठोर-फ्लेक्स PCBRigid PCB मोटाई: 1.2mmFlexible PCB मोटाई: 0.05mmCopper मोटाई: बाहरी परत 35um लचीला हिस्सा 20umLayer गणना: 4Solder मास्क रंग: GreenCoverlay रंग: YellowLegend colo

अब बात करो