मोबाइल फोन कठोर फ्लेक्स पीसीबी

मोबाइल फोन कठोर फ्लेक्स पीसीबी

प्रकार: मोबाइल फोन कठोर-फ्लेक्स PCBRigid PCB मोटाई: 0.6mmFlexible PCB मोटाई: 0.05mmCopper मोटाई: बाहरी परत 35um लचीला हिस्सा 25umLayer गणना: 6Solder मुखौटा रंग रंग: BlackCoverlay: YellowLegen

अब बात करो