रोबोट कठोर फ्लेक्स पीसीबी

रोबोट कठोर फ्लेक्स पीसीबी

प्रकार: रोबोट कठोर-फ्लेक्स PCBRigid PCB मोटाई: 1.6mmFlexible PCB मोटाई: 0.125mmCopper मोटाई: बाहरी परत 35um लचीला हिस्सा 25umLayer गणना: 6Solder मास्क रंग: GreenCoverlay रंग: YellowLegend सह

अब बात करो